Profils

SIA VK Terminal Services (līdz 26.07.2018. zināms kā SIA Ventamonjaks serviss) ir dibināta 2006. gada nogalē, reorganizējot AS Ventamonjaks (tagadējais nosaukums – SIA Ventamonjaks) – ilggadēju šķidro ķīmisko un naftas produktu tranzītpakalpojumu sniedzēju Ventspils brīvostā.   

SIA VK Terminal Services sniedz plašu pakalpojumu klāstu vairākiem Ventspils ostas termināļiem – ķīmisko un naftas produktu izkraušanu un uzglabāšanu krasta rezervuāros, kravu partiju komplektēšanu un iekraušanu tankkuģos, kā arī nepieciešamās dokumentācijas noformēšanu. SIA VK Terminal Services nodrošina termināļus ar infrastruktūras uzturēšanas, tehniskās apkopes, ugunsdrošības, energoresursu nodrošināšanas, darba drošības, vides aizsardzības, kvalitātes kontroles, fiziskās apsardzes un citiem pakalpojumiem.  

Uzņēmuma darbības kvalitāti attiecīgi vadības un vides pārvaldības jomā apliecina saņemtie ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 sertifikāti, kā arī Latvijas Jūras administrācijas sertifikāts, kas apliecina uzņēmuma aizsardzības sistēmas atbilstību Starptautiskajam kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodeksam (ISPS code).  

Uzņēmuma nepārtrauktais darbs ļauj apstrādāt līdz pat 250 dzelzceļa cisternām diennaktī un trīs dziļūdens piestātnēs apkalpot kuģus ar kravnesību līdz 120 000 tonnu (līdz 250m garums, 47m platums). 

SIA VK Terminal Services strādā vairāk nekā 300 augsti kvalificēti darbinieki ar ilggadēju darba pieredzi, turklāt SIA VK Terminal Services izmanto ES līdzekļus pastāvīgā savu darbinieku profesionālā apmācībā. 

Ventspils Brīvosta

SIA VK Terminal Services ir izsniegta atļauja darbībai Ventspils brīvostā Nr. 211 ar tiesībām līdz 2050. gada 25. novembrim veikt amonjaka un citu šķidro ķīmisko produktu glabāšanu pārstrādi, transportēšanu un eksportu, naftas un naftas produktu glabāšanu, pārstrādi, transportēšanu un eksportu, celtniecību un remontdarbus Ventspils Brīvostā brīvās zonas režīmā un saņemt nodokļu maksājumu atvieglojumus saskaņā ar Ventspils Brīvostas likumu un likumu Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. 

Profils
Profils
Profils